Hoppa till sidans innehåll

Policy för tävlingsarrangemang och fördelning av funktionärer


Tävlingskommittén planerar långsiktigt

Tävlingskommittén ansvarar för klubbens tävlingsarrangemang (f Vårruset och Blodomloppet har särskilda arbetsgrupper). Detta ansvar innebär att kommittén gör en långsiktig plan för vilka arrangemang som klubben ska arrangera. En viktig del i det planerande arbetet är tillsättningen av funktionärer. Tävlingskommittén tillsätter de viktigaste huvudfunktionärerna (vanligtvis tävlingsledare och banläggare) redan i samband med långtidsplanering av arrangemang. Sedan är det respektive tävlingsledare som tillsätter övriga funktionärer.

Arrangemang inledning

Tävlingskommitténs långsikta plan för arrangemang är en balansgång som påverkas av flera faktorer.

Kommitténs långsikta plan bygger på att vi vill bidra till:

  • sportens aktivitet och utveckling
  • att klubbens mål uppnås
  • att klubbens ekonomi hålls i balans
  • att medlemmarna känner glädje i att arrangera.

Antal arrangemang

Antal och typ av arrangemang styrs av ett antal faktorer.

Först och främst måste det finnas medlemmar som är motiverade att arrangera tävlingar. Utan dem är det praktiskt omöjligt. Här bör vi också beakta konkurrensen med övrigt klubbarbete. Hur många och hur stora arrangemang klubben ska ta på sig beror på hur många aktiva medlemmar vi har som kan vara funktionärer.

Den främsta principiella faktorn är medlemmarnas eget tävlande. I våra huvudidrotter – orientering och skidorientering – ska vi arrangera lika många starter som vi själva förbrukar. Det är en plikt som tryggar att vi själv kan tävla. Vi ser det som ett utbyte mellan klubbarna, ekonomiskt sett ett nollsummespel (om man bortser från försäljning av mervärdestjänster som logi, korv och glass). Det vill säga att i huvudsak arrangerar vi inte tävlingar för att skaffa oss ett ekonomsikt överskott, utan för att vi ”betalar” våra egna starter genom att själva arrangera tävlingar.

Vi tar också på oss tävlingsarrangemang i syfte att ytterligare förbättra klubbens ekonomi. Det är tävlingar som t ex Vårruset, Blodomloppet och Södra Berget Runt. Våra orienterings- och skidorienteringstävlingar kan också göra ekonomiskt överskott Detta genom försäljning av mervärdestjänster som t ex marka och logi, men också genom att vid gynnsamma förhållanden faktiskt arrangera fler starter än vi själva förbrukar.

Medlemmarnas engagemang som funktionärer i olika tävlingar sker frivilligt och efter förfrågan från tävlingsledning eller arrangör Din medverkan som funktionär vid tävlingar och andra arrangemang är en del av ditt åtagande som medlem i Sundsvalls OK Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och med beaktande av de förutsättningar som gäller för varje enskild medlem.

 

 

Uppdaterad: 07 FEB 2018 13:37 Skribent: Anders Erlandsson

Postadress:
Sundsvalls OK - Orientering
Bodvägen 7
85357 Sundsvall

Besöksadress:
SOK-stugan, Bodvägen 7
85357 Sundsvall

Kontakt:
Tel: 060125375
E-post: This is a mailto link

Se all info

Matomo-tracking