Hoppa till sidans innehåll

Styrelse & kommittéer


Sundsvalls OK är organiserad i ett antal kommittéer enligt nedan samt en styrelse och en valberedning. Kommittéerna ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen behandlar förslag samt tar beslut som möjligör den löpande verksamheten. Dessutom är styrelsen ytterst ansvarig för klubbens ekonomi. Valberedningen ser till att klubbfunktionärer, styrelse och kommittér, tillsätts vid årsmötet som brukar hållas i februari månad resp Höstmötet/extra årsmötet som hålls i november.

Administrativa kommittén ansvarar för ekonomiredovisning, tävlingsanmälningar, informationsspridning, SOK-Info, dataansvar, sponsring, kansli, kontorsmaterial, bidragsansökningar, medlemshantering, SOK:s webbplats m.m.

Breddkommittén har hand om verksamhet, främst för andra än elit och ungdom, och har ansvaret för klubbmästerskap, närtävlingar, HD 43- och 25-manna- och andra kavlar, uttagningar av veteraner och damer (ej elit) till DM-kavlar, Hälsinge- Midälva- och andra masskavlar. Breddkommittén verkar för deltagande i Vasaloppet, Öppet spår, Tjejvasan, Södra berget Runt, Vårruset och andra motionslopp, 5-dagars och andra bredd- och gemensamma arrangemang.

Tränings- och Elitkommittén - Sundsvalls OK satsar mycket på sin elitverksamhet och har varit en av Sveriges största elitklubbar med ett flertal ädla medaljer i prisskåpet. Det är SOK:s Tränings - och Elitkommitté som ansvarar för all verksamhet riktad till våra juniorer och seniorer. SOK satsar även på en bred träningsverksamhet, där alla oavsett nivå, deltar på samma villkor.

Marknadskommittén samordnar PR- och sponorverksamheten för Sundsvalls OK.

Trivselkommittén ansvarar för breda motionsaktiviteter och trivselaktiviteter som riktar sig till samtliga medlemmar i föreningen. 

Informationskomittén - SOK:s klubbtidning vilkens redaktion ser till att medlemmarna får läsa reportage och annat skoj kring SOK:s verksamhet. Sköter också denna webbplats och samordnar intern och extern information.

Utbildningskommittén ska hjälpa övriga delar av klubben med deras utbildningsbehov, samordna klubbens utbildningsverksamhet och stimulera klubbens medlemmar till att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom orientering, orienteringsarrangemang, ledarskap och klubbadministration.

Skidkommittén ansvarar skidorienterings- och skidverksamheten i klubben som t ex ungdomsträning, lägerverksamhet, tävlingsresor tävlingarrangemang m.m.

Stugkommittén ansvarar för SOK-stugans underhåll och drift. Inköp av förbrukningsartiklar och inventarier, städning, reparation, nycklar, snöröjning, gräsklippning osv. 

Tävlingskommittén har ansvaret för klubbens tävlingsarrangemang, kartframställning samt markägarkontakter. SOK arrangerar varje år ett antal tävlingar. Det rör sig om orienterings- och skidorienteringstävlingar nationella på både nationell och distriktsnivå, samt ett antal motionslopp. Med ett par års mellanrum ger även klubben på sig väsentligt större arrangemang, som t ex 5-dagars 1988, SM i skido. 1991, SM i orientering 1993, SM i längdskidor 1998, SM i skidO 2009. Årligen arrangeras: Tour de Medelpad · vårtävlingar i Medelpad med 2-5 etapper

Barn- och Ungdomskommittén ansvarar för den träningsverksamhet som berör Barn och Ungdom 3-16 år. Exempelvis skogsrally, nybörjarkurs, ungdomsträning, lägerverksamhet, tävlingsresor m.m

Vårrusetkommittén ansvarar för planering och genomförande av Vårruset, ett löplopp för tjejer i samarbete med Stockholm maraton, som körs i månadsskiftet maj/juni.

Hittaut-kommittén ansvarar för planering och genomförande av hittaut.nu, en friskvårdsaktivitet inom ramen för Naturpasset, som syftar till att få ut Sundsvallsborna i skogen för att leta s.k. Checkpoints.

Uppdaterad: 05 SEP 2018 13:53 Skribent: Styrelsen

Postadress:
Sundsvalls OK - Orientering
Bodvägen 7
85357 Sundsvall

Besöksadress:
SOK-stugan, Bodvägen 7
85357 Sundsvall

Kontakt:
Tel: 060125375
E-post: This is a mailto link

Se all info


 Dewire by Knightec

Saffrans Bodega-logotyp

Eurocon-logotyp

ullmax2015