Hoppa till sidans innehåll

Om Sundsvalls Orienteringsklubb


Sundsvalls OK - en klubb i toppen

Sundsvalls Orienteringsklubb är en av Sveriges ledande orienteringsklubbar både vad gäller barn, ungdom, bredd och elit. SOK har idag c:a 600 medlemmar, varav drygt hundratalet aktiva orienterare. Vi har en livaktig barn- och ungdomsverksamhet och arrangerar årligen tiotals större eller mindre orienteringsaktiviteter och över 100 träningstillfällen.

Året var 1936

Sundsvalls orienteringsklubb (SOK) bildades 16 april 1936 och firade alltså 75-årsjubileum 2011. Inför jubiléet gav klubben ut en 75-årsskrift. Den beskriver i huvudsak åren 1996 - 2011. I samband med Sundsvalls OK:s jubileumsfest 1996 gavs jubileumsskriften "SEXTIO - SOK jubilerar" ut. I dessa små böcker kan man läsa mer om klubbens historia.

Verksamhet

SOK sysslar i huvudsak med orientering, men klubbens verksamhet består även av skidorientering och till en viss mån längdskidåkning, terränglöpning och orienteringsfälttävlan. SOK arrangerar också Medelpads största friidrottsarrangemeng - VårRuset. SOK är ansluten till Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skidförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och Jämtland/Härjedalen/västernorrlands Mångkampsförbund.

Framgångar

Klubben har skördat sina största framgångar i damklassen. Som kronor på verket tronar seger på 10-mila 1995 och 1996, ett 20-tal SM-guld samt framskjutna placeringar vid World Cup, Nordiska- och Världsmästerskapen för SOK:are i den blågula dräkten. SOK har haft många löpare av nationell och internationell toppklass, vilket placerar klubben bland de främsta av Sveriges orienteringsklubbar. De senaste åren har elitframgångarna varit mer begränsade, men SOK krigar fortfarande om SM-medaljer i många discipliner och satsar på att återta en position bland de allra mest framgångsrika klubbarna i landet.

Skidorientering

Inom skidorientering har inte heller framgångarna låtit vänta på sig och under en rad år har vi bl. a sett SOK:are bli såväl svenska mästare som nordiska mästare och världsmästare. På senare år har yngre åkare visat framfötterna i SOK-dräkten.

Inte bara elit

Sundsvalls OK är långt ifrån en ren elitklubb. Klubben satsar på bredden på alla nivåer, vilket ger en otroligt bra stämning och stimulerar samtliga att träna, tävla och hjälpa till med arbetet i klubbverksamheten. Sundsvalls OK brukar tillhöra de största klubbarna vid O-ringens 5-dagars samt ofta göra goda resultat i breddtävlingen nummer ett - 25-mannabudkavlen, som till exempel vid segern 1987.

Organisation

Sundsvalls OK är organiserad i ett antal kommittéer enligt nedan samt en styrelse och en valberedning. Kommittéerna ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen behandlar förslag samt tar beslut som möjligör den löpande verksamheten. Dessutom är styrelsen ytterst ansvarig för klubbens ekonomi. Valberedningen ser till att klubbfunktionärer, styrelse och kommittér, tillsätts vid årsmötet som brukar hållas i februari månad resp Höstmötet/extra årsmötet som hålls i november.

Administrativa kommittén ansvarar för ekonomiredovisning, tävlingsanmälningar, informationsspridning, SOK-Info, dataansvar, sponsring, kansli, kontorsmaterial, bidragsansökningar, medlemshantering, SOK:s webbplats m.m.

Breddkommittén har hand om verksamhet, främst för andra än elit och ungdom, och har ansvaret för klubbmästerskap, närtävlingar, HD 43- och 25-manna- och andra kavlar, uttagningar av veteraner och damer (ej elit) till DM-kavlar, Hälsinge- Midälva- och andra masskavlar. Breddkommittén verkar för deltagande i Vasaloppet, Öppet spår, Tjejvasan, Södra berget Runt, Vårruset och andra motionslopp, 5-dagars och andra bredd- och gemensamma arrangemang.

Tränings- och Elitkommittén - Sundsvalls OK satsar mycket på sin elitverksamhet och har varit en av Sveriges största elitklubbar med ett flertal ädla medaljer i prisskåpet. Det är SOK:s Tränings - och Elitkommitté som ansvarar för all verksamhet riktad till våra juniorer och seniorer. SOK satsar även på en bred träningsverksamhet, där alla oavsett nivå, deltar på samma villkor.

Marknadskommittén samordnar PR- och sponorverksamheten för Sundsvalls OK.

Trivselkommittén ansvarar för breda motionsaktiviteter och trivselaktiviteter som riktar sig till samtliga medlemmar i föreningen. 

Informationskomittén - SOK:s klubbtidning vilkens redaktion ser till att medlemmarna får läsa reportage och annat skoj kring SOK:s verksamhet. Sköter också denna webbplats och samordnar intern och extern information.

Utbildningskommittén ska hjälpa övriga delar av klubben med deras utbildningsbehov, samordna klubbens utbildningsverksamhet och stimulera klubbens medlemmar till att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom orientering, orienteringsarrangemang, ledarskap och klubbadministration.

Skidkommittén ansvarar skidorienterings- och skidverksamheten i klubben som t ex ungdomsträning, lägerverksamhet, tävlingsresor tävlingarrangemang m.m.

Stugkommittén ansvarar för SOK-stugans underhåll och drift. Inköp av förbrukningsartiklar och inventarier, städning, reparation, nycklar, snöröjning, gräsklippning osv. 

Tävlingskommittén har ansvaret för klubbens tävlingsarrangemang, kartframställning samt markägarkontakter. SOK arrangerar varje år ett antal tävlingar. Det rör sig om orienterings- och skidorienteringstävlingar nationella på både nationell och distriktsnivå, samt ett antal motionslopp. Med ett par års mellanrum ger även klubben på sig väsentligt större arrangemang, som t ex 5-dagars 1988, SM i skido. 1991, SM i orientering 1993, SM i längdskidor 1998, SM i skidO 2009. Årligen arrangeras: Tour de Medelpad · vårtävlingar i Medelpad med 2-5 etapper

Barn- och Ungdomskommittén ansvarar för den träningsverksamhet som berör Barn och Ungdom 3-16 år. Exempelvis skogsrally, nybörjarkurs, ungdomsträning, lägerverksamhet, tävlingsresor m.m

Vårrusetkommittén ansvarar för planering och genomförande av Vårruset, ett löplopp för tjejer i samarbete med Stockholm maraton, som körs i månadsskiftet maj/juni.

Hittaut-kommittén ansvarar för planering och genomförande av hittaut.nu, en friskvårdsaktivitet inom ramen för Naturpasset, som syftar till att få ut Sundsvallsborna i skogen för att leta s.k. Checkpoints.

Basuppgifter

Föreningsnummer: 3911-28

Adress: Bodvägen 7

Postadress: 853 57 Sundsvall

Telefon: 060-125375

Organisationsnummer: 889200-8023

Hemsida: https://www.sundsvallsok.se

E-post: This is a mailto link

PlusGiro: 331157-8

Uppdaterad: 27 AUG 2014 18:38 Skribent: Informationskommittén

Vi bygger om hemsidan! 

Stök kan förekomma. Vid problem kontakta Håkan Stolt eller Gunnar Hellman

Hyra SOK-stugan?

Träna och tävla med oss!

Postadress:
Sundsvalls OK - Orientering
Bodvägen 7
85357 Sundsvall

Besöksadress:
SOK-stugan, Bodvägen 7
85357 Sundsvall

Kontakt:
Tel: 060125375
E-post: This is a mailto link

 Dewire by Knightec

Saffrans Bodega-logotyp

Eurocon-logotyp

ullmax2015